Quyền riêng tư & Chính sách

Chính sách bảo mật (TranslateMorseCode.net)

Codul Morse, miền thuộc sở hữu của Softrix Technologies đã áp dụng Chính sách quyền riêng tư sau áp dụng và chi phối quyền truy cập của bạn vào việc sử dụng các dịch vụ có sẵn trong miền và miền phụ củaTranslateMorseCode.net("Codul Morse", "chúng tôi" và/hoặc "của chúng tôi"), bao gồm Codul Morse và tất cả các trang web, phần mềm, nền tảng, ứng dụng mang nhãn hiệu khác của nó (gọi chung là "Phần mềm") và/hoặc dịch vụ (Phần mềm và/hoặc dịch vụ được gọi chung ở đây là "Dịch vụ" ). Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa khác ở đây sẽ có nghĩa như các thuật ngữ đó trong Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của Codul Morse, có thể tìm thấy ở đây: Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng và do đó, chúng tôi đã thông qua Chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể duyệt trang web của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cập nhật ngày Sửa đổi lần cuối như đã đề cập ở phần đầu của tài liệu này. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được cập nhật trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có quyền lựa chọn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, xử lý, chuyển giao, lưu trữ, chia sẻ, sử dụng và tiết lộ thông tin và/hoặc Nội dung của bạn (như được định nghĩa bên dưới) khi bạn sử dụng Dịch vụ và áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập bởi các phương tiện khác (kể cả ngoại tuyến) hoặc từ các nguồn khác.

Thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng

Codul Morse sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để vận hành, duy trì và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Dịch vụ, để phân tích cách Dịch vụ được sử dụng, chẩn đoán các vấn đề về dịch vụ hoặc kỹ thuật, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, tổng hợp và giám sát các số liệu liên quan, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học, đồng thời theo dõi Nội dung và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ năm 1998 (DMCA) và các luật hiện hành khác.

Thông tin bạn cung cấp: Bảng tại Phụ lục I trình bày các loại thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi nhận được từ các nguồn khác cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn trao đổi thư từ với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.

Nội dung:

Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin sẽ được xuất bản hoặc hiển thị ("Nội dung") trên các khu vực công cộng của Dịch vụ. Codul Morse có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát bất kỳ Nội dung nào được đăng trên hoặc tải lên Dịch vụ. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các khu vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng. Điều này bao gồm thông tin được đăng trên các tài khoản truyền thông xã hội công cộng của chúng tôi. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ thông tin nào bạn đăng hoặc tải lên vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì.

CẢNH BÁO: Thông tin, Nội dung hoặc dữ liệu khác mà bạn xóa khỏi Dịch vụ sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn hoặc chúng tôi không thể truy cập được nữa và không thể được bạn hoặc cho bạn khôi phục sau khi xóa.

Thông tin, Nội dung hoặc dữ liệu khác có thể được mã hóa bằng (các) hệ thống Lớp cổng bảo mật (SSL) và được bảo mật trong quá trình truyền tới Dịch vụ. Sau khi Thông tin, Nội dung hoặc dữ liệu khác của bạn có trên Dịch vụ, nó chỉ được sử dụng để xử lý Nội dung một cách an toàn và phản hồi lại với đầu ra ở dạng được mã hóa bằng SSL.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ các cá nhân hoặc tổ chức công ty là những người đăng ký Dịch vụ nơi bạn được chỉ định là người dùng Dịch vụ. Chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi điều hành hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp theo thời gian. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba (ví dụ: bao gồm các nhà thầu phụ trong mạng kỹ thuật, quảng cáo, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm) và có thể nhận thông tin về bạn từ họ, tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn với họ.

Thông tin chúng tôi thu thập thông qua các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Khi bạn điều hướng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị, hành động và kiểu duyệt web của bạn, bao gồm chi tiết về các lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, kể cả lưu lượng truy cập dữ liệu, dữ liệu vị trí, nhật ký và dữ liệu liên lạc khác cũng như các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng thông qua Dịch vụ cũng như thông tin về máy tính và kết nối Internet của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn.

Bánh quy:

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookie" - một tệp dữ liệu nhỏ - đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và để Codul Morse giúp bạn cải thiện khả năng điều hướng của mình qua trang web và giữ cho phiên của bạn hoạt động để sử dụng an toàn dịch vụ. Một cookie có thể chuyển cho chúng tôi thông tin về cách bạn duyệt Dịch vụ và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để xử lý quảng cáo được nhắm mục tiêu, chẳng hạn như quảng cáo biểu ngữ (chứ không phải thư rác) cho bạn. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng nó trong các lần truy cập Dịch vụ tiếp theo. Có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo chỉ dẫn của trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt.

Tệp nhật ký:

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin nhất định được gửi bởi trình duyệt web của bạn. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp và cách bạn tương tác với các liên kết trên Dịch vụ, tên miền, trang đích, các trang đã xem, nhà cung cấp dịch vụ di động và các thông tin khác như vậy.

Clear Gifs Information: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng clear gifs (còn được gọi là web beacon) được sử dụng để theo dõi các kiểu sử dụng trực tuyến. Thông tin được sử dụng để cho phép báo cáo chính xác hơn và làm cho Codul Morse tốt hơn cho người dùng của chúng tôi.

Thông tin vị trí địa lý: Khi bạn sử dụng Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và/hoặc lưu trữ từ xa "dữ liệu vị trí", có thể bao gồm tọa độ GPS (ví dụ: vĩ độ và/hoặc kinh độ) hoặc thông tin tương tự liên quan đến vị trí của thiết bị di động của bạn. Dữ liệu vị trí có thể chuyển cho chúng tôi thông tin về cách bạn duyệt Dịch vụ. Mặc dù dữ liệu vị trí không thu thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn, nhưng nó có thể được sử dụng cùng với thông tin nhận dạng cá nhân từ các nguồn khác. Một số tính năng của Dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ dựa trên vị trí, có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của dữ liệu vị trí bị suy giảm hoặc vô hiệu hóa.

Số nhận dạng thiết bị: Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và/hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều "số nhận dạng thiết bị". Số nhận dạng thiết bị là các tệp dữ liệu nhỏ hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự được lưu trữ trên hoặc được liên kết với thiết bị di động của bạn, giúp nhận dạng duy nhất thiết bị di động của bạn và được sử dụng để nâng cao Dịch vụ. Số nhận dạng thiết bị có thể là dữ liệu được lưu trữ liên quan đến phần cứng của thiết bị, dữ liệu được lưu trữ liên quan đến hệ điều hành của thiết bị hoặc phần mềm khác hoặc dữ liệu do chúng tôi gửi đến thiết bị. Mã định danh thiết bị có thể chuyển cho chúng tôi thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù số nhận dạng thiết bị không thu thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn, nhưng nó có thể được sử dụng cùng với thông tin nhận dạng cá nhân thu được từ các nguồn khác. Mã định danh thiết bị có thể vẫn tồn tại lâu dài trên thiết bị của bạn để giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và nâng cao khả năng điều hướng của bạn thông qua Dịch vụ. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của số nhận dạng thiết bị bị suy giảm hoặc bị vô hiệu hóa. Codul Morse có thể truy cập, thu thập và/hoặc lưu trữ số nhận dạng thiết bị khi bật Dịch vụ của Codul Morse.

Công cụ của bên thứ ba: Codul Morse sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để giúp hiểu việc sử dụng Dịch vụ. Nhiều công cụ trong số này thu thập thông tin do trình duyệt của bạn gửi như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Các công cụ phân tích này cũng nhận được thông tin này và việc sử dụng thông tin đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của họ. Tương tự, chúng tôi tham khảo các danh sách và cơ sở dữ liệu do các bên thứ ba biên soạn và/hoặc duy trì để theo dõi và quản lý thư rác bị cáo buộc và các hoạt động lạm dụng khác. Xin lưu ý rằng Codul Morse không tạo, duy trì hoặc kiểm soát các danh sách này theo bất kỳ cách nào; ngược lại, chúng tôi chỉ giám sát chúng để chúng tôi có thể thông báo cho bạn khi các bên thứ ba liệt kê bạn hoặc máy chủ của bạn vào danh sách đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Bên thứ ba của Chính sách quyền riêng tư này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm mọi thông tin cá nhân:

  • Để trình bày và tiến hành Dịch vụ của chúng tôi.
  • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Để hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp cho nó.
  • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua đó.
  • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Dịch vụ của chúng tôi
  • Theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.
  • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Nhà cung cấp dịch vụ, Đối tác kinh doanh và những người khác: Codul Morse có thể chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích, nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, việc bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chuyển nhượng kinh doanh: Khi chúng tôi phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể mua hoặc bán tài sản hoặc dịch vụ kinh doanh. Thông tin của khách truy cập nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng trong các loại giao dịch này. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thông tin đó trong quá trình thoái vốn, sáp nhập hoặc giải thể công ty.

Dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với ứng dụng của bên thứ ba với sự đồng ý của bạn, ví dụ như khi bạn chọn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua ứng dụng đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những gì các bên đó làm với thông tin của bạn, vì vậy bạn nên đảm bảo rằng bạn tin tưởng vào ứng dụng và ứng dụng đó có chính sách quyền riêng tư mà bạn có thể chấp nhận, chính sách này được giả định chắc chắn cho mục đích của các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Tuân thủ luật pháp và thực thi pháp luật: Codul Morse có thể tiết lộ thông tin công khai của bạn nếu luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp, quy định hoặc quy trình pháp lý là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Codul Morse. Chúng tôi có thể tùy ý quyết định hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào yêu cầu hỗ trợ điều tra chính thức bằng cách tiết lộ và/hoặc chia sẻ với cơ quan đó bất kỳ và tất cả thông tin, dữ liệu và/hoặc Nội dung được kết nối với bạn và/hoặc Dịch vụ . Chúng tôi cũng có thể, nhưng không nhất thiết, theo quyết định riêng của mình, bắt đầu báo cáo cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khi có nghi ngờ hợp lý rằng hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra hoặc có thể đã xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ và/hoặc chia sẻ thông tin, dữ liệu và/hoặc Nội dung được kết nối với bạn và/hoặc Dịch vụ.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin không riêng tư, tổng hợp hoặc không thể nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, loại nền tảng, v.v., với các bên thứ ba quan tâm để giúp họ hiểu các kiểu sử dụng đối với một số Mã Morse nhất định Dịch vụ.

Thẩm định: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin không riêng tư, tổng hợp hoặc không thể nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, v.v., với các bên thứ ba quan tâm tiến hành thẩm định liên quan đến đầu tư tiềm năng vào doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp của chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba:

Liên kết đến các trang web khác: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ, cũng như thông tin hoặc nội dung có trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không còn hiệu lực. Trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang có liên kết trên trang web của chúng tôi, tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó mà chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó để giúp bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng.

Sử dụng Quảng cáo và Tiếp thị lại Chúng tôi có thể sử dụng nhiều mạng quảng cáo của bên thứ ba để chạy quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trên Internet. Ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo trên trang web của chúng tôi cho các trang web khác mà bạn đã truy cập. Bạn cũng có thể thấy quảng cáo trên Internet cho trang web của chúng tôi, dựa trên thực tế là bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba này sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào các trang web. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập Trình quản lý tùy chọn quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể hướng dẫn khách truy cập của mình từ chối việc sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng. Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Nhấn đúp chuột bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Nhấn đúp chuột hoặc trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng.

Yêu cầu quy định ("GDPR" và "CCPA")

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành, bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu và Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) dành cho người dùng ở California.

Theo dõi dữ liệu và cookie của bên thứ ba cho mục đích quảng cáo

Chúng tôi hợp tác với Freestar, một công ty quảng cáo, để cung cấp các quảng cáo có liên quan đến người dùng của chúng tôi. Freestar sử dụng công nghệ theo dõi dữ liệu và cookie của bên thứ ba để thu thập thông tin về hành vi duyệt web của người dùng của chúng tôi và sử dụng thông tin đó để hiển thị quảng cáo mà họ có nhiều khả năng quan tâm hơn.

Việc sử dụng thông tin này tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Freestar, có thể tìm thấy tại đây: https://freestar.com/privacy-policy/ .

Chọn không tham gia

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cung cấp liên kết chọn không tham gia như được mô tả trong phần Chọn không tham gia của người tiêu dùng NAI. Để từ chối sử dụng thông tin của bạn cho mục đích quảng cáo, vui lòng nhấp vào liên kết: Liên kết từ chối NAI .

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng của mình về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình xem xét định kỳ Chính sách quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi đang sử dụng và bảo vệ thông tin của họ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://translatemorsecode.net/vi/contact.