Prywatność i polityka

Polityka prywatności (TranslateMorseCode.net)

Kod Morse‚a, domena należąca do Softrix Technologies przyjęła następującą Politykę prywatności, która ma zastosowanie i reguluje dostęp do usług dostępnych w domenie i subdomenachTranslateMorseCode.net(„Kod Morse”, „my” i/lub „nasz”), który obejmuje Kod Morse‚a i wszystkie inne markowe strony internetowe, oprogramowanie, platformy, aplikacje (łącznie „Oprogramowanie”) i/lub usługi (Oprogramowanie i/lub usługi są łącznie określane w niniejszym dokumencie jako „Usługa” ). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Warunkach świadczenia usług Kod Morse‚a, które można znaleźć tutaj: Warunki

Dbamy o prywatność naszych użytkowników, dlatego przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Możesz przeglądać naszą stronę internetową, nie informując nas, kim jesteś, ani nie ujawniając żadnych danych osobowych na swój temat. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany niniejszej Polityki prywatności zaktualizujemy datę ostatniej modyfikacji, jak podano na początku tego dokumentu. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie, gdy zostaną zaktualizowane na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, możesz zrezygnować z korzystania z naszej Usługi.

Nasza Polityka Prywatności, która opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji i/lub Treści (zgodnie z definicją poniżej) podczas korzystania przez Ciebie z Usługi i ma zastosowanie do informacji gromadzonych przez nas przez w inny sposób (w tym offline) lub z innych źródeł.

Informacje, które zbieramy i wykorzystujemy

Kod Morse‚a wykorzystuje gromadzone przez nas informacje do obsługi, utrzymywania i udostępniania funkcji i funkcjonalności Usługi, analizowania sposobu korzystania z Usługi, diagnozowania problemów z usługą lub problemów technicznych, utrzymywania bezpieczeństwa, personalizowania treści, agregowania i monitorowania odpowiednich wskaźników, w tym, ale niekoniecznie ograniczone do całkowitej liczby odwiedzających, ruchu i wzorców demograficznych oraz do śledzenia Treści i użytkowników w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (DMCA) i innymi obowiązującymi przepisami.

Informacje, które przekazujesz: Tabela w załączniku I określa kategorie danych osobowych, które nam przekazujesz i które otrzymujemy z innych źródeł, oraz sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje.

Jeśli prowadzisz z nami korespondencję e-mailową, możemy zachować treść Twoich wiadomości e-mail, Twój adres e-mail i nasze odpowiedzi.

Treść:

Przekazujesz nam również informacje, które mają być publikowane lub wyświetlane („Treść”) w publicznych obszarach Usługi. Kod Morse‚a może, ale nie ma obowiązku, monitorować Treści publikowanych lub przesyłanych do Usługi. Wszelkie informacje, które podajesz w tych obszarach, mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Obejmuje to informacje publikowane na naszych publicznych kontach w mediach społecznościowych. Możemy usunąć wszelkie informacje, które publikujesz lub przesyłasz z dowolnego powodu lub bez powodu.

OSTRZEŻENIE: Informacje, treści lub inne dane, które usuniesz z Usługi, zostaną trwale usunięte i nie będą już dostępne ani dla Ciebie, ani dla nas i nie będą mogły zostać odzyskane przez Ciebie ani dla Ciebie po ich usunięciu.

Informacje, Treść lub inne dane mogą być szyfrowane przy użyciu systemu SSL (Secure Sockets Layer) i są bezpieczne w procesie przesyłania do Usługi. Gdy Twoje Informacje, Treść lub inne dane znajdą się w Usłudze, są one wykorzystywane wyłącznie do bezpiecznego przetwarzania Treści i odpowiadania z powrotem z danymi wyjściowymi w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL.

Informacje z innych źródeł: Możemy otrzymywać dane osobowe na Twój temat od osób fizycznych lub podmiotów korporacyjnych, które są subskrybentami Usługi, w której masz zostać wyznaczony jako użytkownik Usługi. Możemy otrzymywać dane osobowe na Twój temat, jeśli korzystasz z innych obsługiwanych przez nas stron internetowych lub innych usług, które świadczymy od czasu do czasu. Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład podwykonawcami w sieciach technicznych, reklamowych, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie, z zastrzeżeniem zawartych z nimi umów.

Informacje, które zbieramy za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych: Gdy przeglądasz nasze Usługi i wchodzisz z nimi w interakcję, możemy wykorzystywać technologie automatycznego gromadzenia danych do zbierania pewnych informacji o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania, w tym szczegółów Twoich wizyt w naszych witrynach, w tym ruchu dane, dane lokalizacyjne, dzienniki i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp i z których korzystasz za pośrednictwem Usług, a także informacje o Twoim komputerze i połączeniu internetowym, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki.

Ciasteczka:

Kiedy korzystasz z Usługi, możemy wysłać do Twojego komputera jeden lub więcej „cookies” – małych plików danych, aby jednoznacznie zidentyfikować Twoją przeglądarkę i umożliwić Kod Morse‚a, aby pomóc Ci ulepszyć nawigację po witrynie i utrzymać aktywną sesję w celu bezpiecznego korzystania z Serwis. Plik cookie może przekazywać nam informacje o tym, jak przeglądasz Usługę, a my możemy wykorzystywać takie informacje do kierowania do Ciebie ukierunkowanych reklam, takich jak banery reklamowe (ale nie spam e-mail). Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym po zamknięciu przeglądarki, dzięki czemu może być używany przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt w Serwisie. Trwałe pliki cookie można usunąć, postępując zgodnie ze wskazówkami przeglądarki internetowej. Sesyjny plik cookie jest tymczasowy i znika po zamknięciu przeglądarki. Możesz zresetować swoją przeglądarkę internetową, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub wskazywać, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać poprawnie w przypadku wyłączenia możliwości przyjmowania plików cookies.

Pliki dziennika:

Gdy korzystasz z Usługi, nasze serwery automatycznie zapisują pewne informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres protokołu internetowego („IP”), typ przeglądarki, strony odsyłające/wyjściowe i adresy URL, liczba kliknięć i sposób interakcji z łączami w Usłudze, nazwy domen, strony docelowe, przeglądane strony, operator komórkowy i inne tego typu informacje.

Informacje o wyraźnych gifach: podczas korzystania z Usługi możemy wykorzystywać wyraźne gify (znane również jako sygnały nawigacyjne), które służą do śledzenia wzorców korzystania z Internetu. Informacje te są wykorzystywane w celu umożliwienia dokładniejszych raportów i ulepszenia alfabetu Morse‚a dla naszych użytkowników.

Informacje o lokalizacji geograficznej: Kiedy korzystasz z Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy uzyskiwać dostęp, gromadzić, monitorować i/lub zdalnie przechowywać „dane lokalizacji”, które mogą obejmować współrzędne GPS (np. szerokość i/lub długość geograficzną) lub podobne informacje dotyczące lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego. Dane lokalizacyjne mogą przekazywać nam informacje o sposobie przeglądania Usługi. Chociaż dane o lokalizacji nie gromadzą ani nie udostępniają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, mogą być używane w połączeniu z danymi osobowymi z innych źródeł. Niektóre funkcje Usługi, w szczególności usługi oparte na lokalizacji, mogą nie działać prawidłowo, jeśli wykorzystanie lub dostępność danych lokalizacji jest ograniczona lub wyłączona.

Identyfikatory urządzeń: gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy uzyskiwać dostęp, gromadzić, monitorować i/lub zdalnie przechowywać jeden lub więcej „identyfikatorów urządzeń”. Identyfikatory urządzeń to małe pliki danych lub podobne struktury danych przechowywane na urządzeniu mobilnym lub z nim powiązane, które jednoznacznie identyfikują urządzenie mobilne i służą do ulepszania Usługi. Identyfikatorem urządzenia mogą być dane przechowywane w związku ze sprzętem urządzenia, dane przechowywane w związku z systemem operacyjnym urządzenia lub innym oprogramowaniem lub dane przesyłane przez nas do urządzenia. Identyfikator urządzenia może przekazywać nam informacje o sposobie korzystania z Usługi. Chociaż identyfikator urządzenia nie gromadzi ani nie udostępnia żadnych danych osobowych użytkownika, może być używany w połączeniu z danymi osobowymi uzyskanymi z innych źródeł. Identyfikator urządzenia może pozostać na stałe na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci w szybszym logowaniu i usprawnieniu nawigacji w Serwisie. Niektóre funkcje Usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli użycie lub dostępność identyfikatorów urządzeń zostanie ograniczona lub wyłączona. Kod Morse‚a może uzyskiwać dostęp, gromadzić i/lub przechowywać identyfikatory urządzeń po włączeniu Usług Kod Morse‚a.

Narzędzia stron trzecich: Kod Morse‚a korzysta z narzędzi analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics, aby pomóc zrozumieć korzystanie z Usługi. Wiele z tych narzędzi zbiera informacje wysyłane przez przeglądarkę w ramach żądania strony internetowej, w tym pliki cookie i adres IP. Te narzędzia analityczne również otrzymują te informacje, a ich wykorzystanie podlega ich polityce prywatności. Podobnie odwołujemy się do list i baz danych tworzonych i/lub utrzymywanych przez strony trzecie w celu monitorowania i zarządzania domniemanym spamem i innymi nadużyciami. Należy pamiętać, że Kod Morse‚a nie tworzy, nie utrzymuje ani w żaden sposób nie kontroluje tych list; wręcz przeciwnie, po prostu je monitorujemy, abyśmy mogli Cię powiadomić, gdy osoby trzecie umieszczają Ciebie lub Twój serwer na takich listach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Strony trzecie niniejszej Polityki prywatności.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy na Twój temat lub które nam przekazujesz, w tym wszelkie dane osobowe:

  • Prezentowanie i prowadzenie naszych Usług.
  • Aby dostarczać Ci informacje, produkty lub usługi, o które nas prosisz.
  • Aby spełnić każdy inny cel, dla którego je udostępniasz.
  • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych Usługach lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub dostarczamy za ich pośrednictwem.
  • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi
  • W jakikolwiek inny sposób możemy opisać, kiedy podajesz informacje.
  • W jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Jak udostępniamy Twoje dane

Dostawcy usług, partnerzy biznesowi i inni: Kod Morse‚a może udostępniać informacje, które nam przekazujesz, innym stronom trzecim, takim jak sprzedawcy, dostawcy, podwykonawcy, dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, w celu świadczenia Ci Usługi. Jeśli to zrobimy, wykorzystanie twoich informacji przez takie strony trzecie będzie podlegać naszej Polityce prywatności.

Transfery biznesowe: W miarę rozwoju naszej działalności możemy kupować lub sprzedawać aktywa lub oferty biznesowe. Informacje o gościach są na ogół jednym z przekazywanych aktywów biznesowych w tego typu transakcjach. Możemy również przekazywać lub przypisywać takie informacje w trakcie zbycia, fuzji lub rozwiązania przedsiębiorstwa.

Usługi stron trzecich: Za Twoją zgodą możemy udostępniać Twoje dane aplikacji strony trzeciej, na przykład gdy zdecydujesz się uzyskać dostęp do naszych Usług za pośrednictwem takiej aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co te strony robią z twoimi informacjami, więc powinieneś upewnić się, że ufasz aplikacji i że ma ona politykę prywatności, która jest dla ciebie akceptowalna, co jest definitywnie domniemane dla celów niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności.

Zgodność z prawem i egzekwowanie prawa: kod Kod Morse‚a może ujawnić twoje informacje publiczne, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wezwanie sądowe lub jeśli uważamy, że jest to zasadnie konieczne do przestrzegania prawa, regulacji lub procesu prawnego; w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby; w celu rozwiązania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub w celu ochrony praw lub własności Kod Morse‚a. Możemy według naszego wyłącznego uznania zdecydować w dobrej wierze o współpracy z dowolnym organem ścigania proszącym o pomoc w oficjalnym dochodzeniu poprzez ujawnienie i/lub udostępnienie takim organom wszelkich informacji, danych i/lub Treści związanych z Tobą i/lub Usługą . Możemy również, ale nie musimy, według naszego wyłącznego uznania, zainicjować zgłoszenie do dowolnego organu ścigania, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że może mieć miejsce lub mogło mieć miejsce niezgodne z prawem działanie, w tym między innymi ujawnianie i/lub udostępnianie informacji, danych i/lub Treści związane z Tobą i/lub Usługą.

Informacje niepozwalające na identyfikację osoby: Możemy ujawnić Twoje informacje nieprywatne, zagregowane lub w inny sposób nieumożliwiające identyfikacji osoby, takie jak anonimowe dane o użytkowaniu, typy platform itp., zainteresowanym stronom trzecim, aby pomóc im zrozumieć wzorce korzystania z niektórych kodów Morse‚a Usługi.

Należyta staranność: Możemy ujawniać Twoje informacje nieprywatne, zagregowane lub w inny sposób uniemożliwiające identyfikację, takie jak anonimowe dane dotyczące użytkowania itp., zainteresowanym stronom trzecim przeprowadzającym analizę due diligence w związku z potencjalną inwestycją w naszą firmę lub firmy.

Strony internetowe osób trzecich:

Linki do innych stron internetowych: Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą łącza z Usługi, ani za zawarte w nich informacje lub treści. Pamiętaj, że kiedy korzystasz z łącza, aby przejść z Usługi do innej witryny, nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Twoje przeglądanie i interakcja na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, włączając te, do których link znajduje się na naszej stronie internetowej, podlega zasadom i zasadom tej strony internetowej, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności: Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, opublikujemy te zmiany, aby informować Cię o tym, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy iw jakich okolicznościach możemy je ujawnić. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

Korzystanie z reklam i remarketingu Możemy korzystać z różnych zewnętrznych sieci reklamowych zarówno w celu wyświetlania reklam w naszej witrynie, jak iw całym Internecie. Na przykład w naszej witrynie możesz zobaczyć reklamy innych odwiedzonych witryn. Możesz również zobaczyć reklamy naszej witryny internetowej w Internecie, w oparciu o fakt, że odwiedziłeś naszą witrynę. Ci dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt na stronach internetowych. Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedzając Menedżera preferencji reklam. Alternatywnie możesz wskazać odwiedzającym, aby zrezygnowali z używania plików cookie przez zewnętrznego dostawcę, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative. Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez Podwójne kliknięcie, odwiedzając stronę rezygnacji Podwójne kliknięcie lub stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Wymogi regulacyjne („RODO” i „CCPA”)

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w przypadku użytkowników z UE oraz kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) w przypadku użytkowników z Kalifornii.

Pliki cookie stron trzecich i śledzenie danych do celów reklamowych

Współpracujemy z Freestar, firmą reklamową, aby dostarczać reklamy odpowiednie dla naszych użytkowników. Freestar korzysta z plików cookie innych firm i technologii śledzenia danych w celu zbierania informacji o zachowaniach użytkowników podczas przeglądania i wykorzystywania tych informacji do wyświetlania reklam, które z większym prawdopodobieństwem będą dla nich interesujące.

Korzystanie z tych informacji podlega Polityce prywatności Freestar, którą można znaleźć tutaj: https://freestar.com/privacy-policy/ .

Rezygnacja

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i udostępniamy link do rezygnacji, zgodnie z opisem w Opt-Out NAI dla konsumentów. Aby zrezygnować z wykorzystywania twoich informacji do celów reklamowych, kliknij link: Link do rezygnacji NAI .

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy naszych użytkowników o wszelkich istotnych zmianach, publikując zaktualizowaną Politykę prywatności na naszej stronie internetowej. Zachęcamy naszych użytkowników do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy ich dane.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem https://translatemorsecode.net/pl/contact .